پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیع، ارکان عقد

اخص

صیغه بیع، عوضان بیع، متبایعان

وابسته

بیع ( فقه )، شرایط بیع ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارکان بیع به زیرصفحه ارکان بیع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 10
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 54
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 138