پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، ارکان

اخص

ملتقط، ملقوط

وابسته

لقطه ( عام )

منابع

  • الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع جلد 2 : صفحه 41
  • حواشی الشروانی جلد 6 : صفحه 341
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 392
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 296