پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «از بین بردن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نابود کردن

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

اتلاف ( فقه )، محو ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه از بین بردن به زیرصفحه از بین بردن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.