پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسباب حجر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

موجبات حجر

اعم

اسباب ( فقه )

اخص

افلاس ( فقه )، جنون ( فقه )، رقیت، سفاهت ( فقه )، صباوت، مرض مرگ

وابسته

حَجْر، عته

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 101
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 87
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 155
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 12
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 211، 624
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 362
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 4
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 379
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 204، 207، 213، 228
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 207، 209، 219
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 99
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 228
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 234
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 92
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 2 : صفحه (347-349)
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 552
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 140
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 117