پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اسباب رد لقطه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

موجبات تسلیم لقطه

اعم

احکام لقطه، اسباب ( فقه )

اخص

بیان صفات لقطه، بینه ملکیت لقطه، حکم به رد لقطه

وابسته

رد لقطه

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 15
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 259
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 458