پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استقرار عادت: مراد، ثبات عادت زن در حیض از جهت عدد و زمان یا یکی از آن دو است، در مقابلِ مضطربه (--' مضطربه) که عادت ثابتی ندارد. 1 زنی که عادتش ثابت است، چنان چه بیش از ده روز خون ببیند، مقدار عادت خود را حیض (--' حیض) قرار می‌دهد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 448

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، استقرار

وابسته

حایض مضطربه، عادت حیض

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 54
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 300
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 448