پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استیلا ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تسلط، سلطه ( فقه )

اعم

قدرت ( فقه )

اخص

استیلا بر مقر به، استیلای بیگانه، مالکیت ( فقه )، ملکیت ( فقه )، ولایت ( فقه )

وابسته

موانع استیلا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استیلا ( فقه ) به زیرصفحه استیلا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) : صفحه 474