پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اسلام حربی: کافر حربی که در سرزمین کفر، مسلمان شده، در صورت چیره شدن مسلمانان بر آن سرزمین، جان و اموال منقول وی مانند اثاثیه، مرکب، طلا و نقره، محفوظ و محترم است و تعرّض به آن‌ها جایز نیست، لیکن اموال غیر منقولش مانند زمین و خانه، غنیمت مسلمانان است. فرزندان نابالغ وی حتی جنین در رحم نیز همچون خود او محترم هستند، لیکن فرزندان بالغ وی اگر پیش از اسارت، مسلمان نشده باشند، غنیمت مسلمان هستند.

برده کافر حربی که پیش از مولای خود در سرزمین کفر، اسلام آورده و از

آن جا هجرت کرده است، از بردگی آزاد می‌شود، لیکن به قول مشهور، اگر پس از مولایش از بلد کفر بیرون رود، بر بردگی باقی می‌ماند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 430

اصطلاح‌نامه

اعم

اسلام کافر

وابسته

اتلاف حربی، اسلام ذمی، سرزمین کفار حربی ( فقه )، عقد حربی، کافر حربی

منابع

 • الفقه جلد 47 : صفحه 257
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 116، 420
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 132
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 116، 135، 143، 306
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 4، 13، 94، 95، 153، 205، 226
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 51
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 430، 730
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 430
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 48
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 193