پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، افعال جوارحی ( فقه )

اخص

اشهاد برای سُنّی، اشهاد فاسق
به لحاظ عقد و ایقاع:
اشهاد بر ایقاعات، اشهاد بر عقود
به لحاظ مشهودبه:
اشهاد بر ادای حق، اشهاد بر التقاط، اشهاد بر حکم، اشهاد بر دَین، اشهاد بر رد لقطه، اشهاد بر شهادت لال، اشهاد بر عزل وکیل، اشهاد بر نفقه ودیعه

وابسته

احضار مکفول، استشهاد ( فقه )، تحمل شهادت، تسلیم مشهود به، تسلیم مکفول، شهادت ( گواهی )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 137
 • الفقه جلد 86 : صفحه 293
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 171
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 31
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 353
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 313
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 441
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 180
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 547
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 61، 63
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 25
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 125
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 406
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 519
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 263