پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، اطعام ( فقه )

وابسته

بدل قربانی تحلل

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 333
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 124