پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اطعام ( فقه )، خصال کفاره

اخص

سیر کردن به کفاره
به لحاظ تعداد:
اطعام ده مسکین، اطعام شصت مسکین

وابسته

بدل اطعام کفاره، کفاره ( عمل )، کفاره به غذا، کفاره به یک نفر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 11، 27
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 207
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 115
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 127، 130، 131
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 194، 259، 261، 267، 268
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 549
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 339، 354، 359