پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد عنوان کلی باب فقهی است نه خصوص خوردنی‌ها وآشامیدنی ها.

اعم

سیاسات

اخص

آشامیدنی‌ها، اطعام ( فقه )، خوردنی‌ها

وابسته

آیه تحریم خبائث، افتادن حیوان در غذا، تَقَلُّص، گوشت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اطعمه و اشربه به زیرصفحه اطعمه و اشربه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المسائل المنتخبة : صفحه 385
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
  • توضیح المسائل : صفحه 368
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 233
  • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 94