پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «افطاری به روزه دار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تفطیر روزه دار

اعم

اطعام ( فقه )، مستحبات روزه

اخص

افطاری به روزه دار غدیر

وابسته

روزه دار ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه افطاری به روزه دار به زیرصفحه افطاری به روزه دار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 3 : صفحه 102
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 304
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 6 : صفحه 233
  • حاشیة اعانة الطالبین جلد 2 : صفحه 283
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 154
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 66، 67