پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، افطار قبل از غروب

وابسته

روزه استیجاری

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 313