پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

افطار قبل از غروب

وابسته

روزه سالخورده، روزه قضای زن سالخورده، روزه قضای مرد سالخورده، کفاره روزه سالخورده

منابع

  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 2 : صفحه 66
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 6 : صفحه 213
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 119
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 244