پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طلاق، افلاس ( فقه )

وابسته

افلاس بعد از طلاق، طلاق مفلس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 349
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 328