پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

افلاس

اِفلاس: ورشکستگی.

به کسی که دچار افلاس شده است، « مُفلِس » گویند و پس از حکم حاکم شرع به افلاس او، « مُفَلَّس » خوانده می‌شود (--» تفلیس).

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 598

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «افلاس ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فلس ( ورشکستگی )، ورشکستگی ( فقه )

اعم

اسباب حجر ( فقه )

اخص

به لحاظ طالق:
افلاس بعد از طلاق، افلاس قبل از طلاق
به لحاظ متعاقدان:
افلاس حواله پذیر، افلاس خریدار، افلاس راهن، افلاس ضامن، افلاس مستاجر، افلاس مضمون له

وابسته

تصرف در مبیع، تفلیس ( فقه )، عدم افلاس مالک مضاربه، عفو مفلس، علائم فلس، مُفَلّس، وکالت در افلاس

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 101
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 204
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 44 : صفحه 99
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 300
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 307
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 153
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 12
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 68، 506
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 362
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 180، 222، 284
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 277
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 4
 • روضة القضاة و طریق النجاة جلد 1-2 : صفحه 469
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 187، 188، 195، 204، 207، 209، 213
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 210
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 92، 99
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 598
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 563
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 256
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 92
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 552
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 86، 140
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 117، 153