پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اقامت در سرزمین کفار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مقام در بلد شرک

اعم

احکام کفار ( فقه )، اقامت

اخص

اقامت اسیر در دار الحرب

وابسته

سرزمین کفار، هجرت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اقامت در سرزمین کفار به زیرصفحه اقامت در سرزمین کفار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 383
  • الفقه جلد 47 : صفحه 126
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 28
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 352
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 374
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 244
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 601
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 479