پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

التقاط

وابسته

التقاط کافر ( فاعل )، قرآن ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 211