پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «التقاط مال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخذ لقطه، التقاط لقطه

اعم

احکام لقطه، التقاط

اخص

التقاط خوردنی‌ها، التقاط مجهول المالک
به لحاظ اثمان:
التقاط اثمان، التقاط عروض
به لحاظ ارزش لقطه:
التقاط اقل از درهم، التقاط اکثر از درهم، التقاط به مقدار درهم، التقاط شئ کم ارزش
به لحاظ حرم:
التقاط مال در حرم، التقاط مال در غیر حرم
به لحاظ مکان لقطه:
التقاط از شهر بدون سکنی، التقاط اشیای محفوظ، التقاط مال در بیابان، التقاط مال در خرابه، التقاط مال در غربت

وابسته

اشهاد بر التقاط، مال ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 105
 • الفقه جلد 81 : صفحه 137
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 360
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 142
 • تحریرالمجله جلد 2 : صفحه 13
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 224
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 215، 305
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 232
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 196
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه (291-292)، 293
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 231
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 521
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 296، 305، 330
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 313، 317