پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، امامت جماعت

اخص

امامت عیدین عبد، امامت عیدین مفلوج

وابسته

اندوه بر غصب امامت، پوشش عمامه در نماز عیدین، قرائت امام در عیدین، نماز عیدین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 242
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 454
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 334، 335، 338، 394
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 315
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 52، 69