پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، انتزاع ( فقه )

وابسته

لقیط

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 234
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 352