پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مقصود از این واژه اشخاصی هستند که در باب سیاسات فقه مطرح می شوند مانند قاضی، شاهد و ...

اعم

احکام سیاسات، انسان ( فقه )

اخص

اهل مروت، جانی، حاکم ( فقه )، شارب ( نوشنده )، شاهد ( فقه )، طلب کار، غاصب، غیبت شونده ( فقه )، قائد ( جلو دار )، قاصر ( غیر رشید )، مترجم شهادت، مترجم قاضی، متهم ( فقه )، مجنی علیه ( فقه )، محترم الدم، محدود ( فقه )، محقون الدم ( فقه )، مدعی ( فقه )، مدعی علیه ( فقه )، مسمع قاضی، مشهودعلیه، مشهودله، مغصوب منه، مفسد فی الارض ( فقه )، مفقود، مقاص، مقذوف ( فقه )، مهدور الدم، وارث ( فقه )