پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

به لحاظ عقد جایز:
انفساخ جعاله، انفساخ شرکت، انفساخ مزارعه، انفساخ مسابقه، انفساخ مساقات، انفساخ مضاربه، انفساخ ودیعه، انفساخ وکالت
به لحاظ عقد لازم:
انفساخ اجاره، انفساخ بیع، انفساخ رهن، انفساخ نکاح ( فقه )

وابسته

عقد ( فقه )، عقد جایز ( فقه )، عقد لازم ( فقه )، فسخ ( فقه )

منابع

 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 273
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 122
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 24، 30
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 377
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 181
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 534
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 403، 442، 449
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 379
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 148
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 154
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 112، 138