پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، اِخبار ( فقه )

وابسته

اِخبار به نجاست، مستاجر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 122
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 179