پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اکراه ( فقه )

وابسته

احکام وضعی ( فقه )، اکراه بر احکام تکلیفی

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 448
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 319
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 291