پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

2. بازار غیر مسلمانان) کافران (: مراد، بازاری است که همه یا بیشتر کسبه آن غیر مسلمان باشند. پوست، گوشت و سایر اجزای حیوان که از چنین بازاری خریداری می‏شود محکوم به عدم تذکیه است مگر آنکه فروشنده آن مسلمان باشد1) ر قاعده سوق (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 43

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، بازار

وابسته

بازار مسلمین، پوست بازار کفار، پیه بازار کفار، قاعده سوق، کافر ( فقه )، گوشت بازار کفار

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 43