پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بلوغ متعاقدان، شرایط قرض

وابسته

قارض، متعاقدان قرض

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652