پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بلوغ ( فقه )، شرایط لقطه ( فقه )

وابسته

حریت ملتقط، ملتقط

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 158