پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب رد لقطه

وابسته

صفات لقطه

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 16