پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، بیع ( فقه )، معامله با کفار

اخص

فروش زمین به کافر، فروش سلاح به کافر
به لحاظ مقدسات:
بیع پرده کعبه به کافر، بیع تربت امام حسین ( ع ) به کافر، بیع قرآن به کافر، بیع کتب تفسیر به کافر، بیع کتب حدیث به کافر، بیع کتب دعا به کافر
به لحاظ نجاست:
بیع متنجس به کافر، بیع مذکی مختلط به کافر، بیع نجس به کافر

وابسته

بیع زمین مکان مقدس، کافر ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 339
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 133، 230
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 163
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 460
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 183