پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع مسوخات

وابسته

خرگوش

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 138
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34، 39