پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع پرنده، بیع مسوخات

وابسته

خفاش

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34