پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع درنده غیر قابل تذکیه، بیع مسوخات، بیع نجاسات

اخص

فروش خوک به غیر مسلمان

وابسته

خوک

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 35
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 257
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 12
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 10، 34
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 279
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 41
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 28
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 40
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 40