پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع سگ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خرید و فروش سگ

اعم

بیع درنده غیر قابل تذکیه، بیع مسوخات، بیع نجاسات

اخص

بیع سگ ولگرد
به لحاظ تعلیم:
بیع سگ باغ، بیع سگ زراعت، بیع سگ شکاری، بیع سگ گله

وابسته

سگ، کسب به سگ

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 79
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 168
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 127
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 153
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 111
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 10
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 437