پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع فاسد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع باطل

اعم

بیع ( فقه )، عقد فاسد ( فقه )

اخص

بیع هبه باطل

وابسته

باطل ( فقه )، بیع صحیح، رد مقبوض به بیع فاسد، ضمان در عقد فاسد، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قبض به بیع باطل، قبض به عقد باطل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بیع فاسد به زیرصفحه بیع فاسد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 52، 98
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 353