پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع حیوان دریایی حرام گوشت، بیع مسوخات

وابسته

لاک پشت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34