پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع حیوان دریایی

اخص

بیع ماهی بدون فلس، بیع ماهی در آب، بیع ماهی قبل صید، بیع ماهی متعذر التسلیم، بیع ماهی مرده، بیع ماهی نی زار

وابسته

ربا در ماهی، ماهی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 516، 518
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 92، 110، 268
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 384، 440
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 357
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 280
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 174، 185
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 27، 71