پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع حرام گوشت

اخص

بیع تمساح، بیع جری، بیع خارپشت، بیع خرس، بیع خرگوش، بیع خفاش، بیع خوک، بیع روباه، بیع زنبور، بیع سگ، بیع سوسک، بیع طاووس، بیع عقرب، بیع فیل، بیع گرگ، بیع لاک پشت، بیع مار، بیع موش، بیع میمون

وابسته

کسب به مسوخات، مسوخات

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 167
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 19
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 81
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 168
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه (43-44)
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 5