پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع مشترکات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع مباحات

اعم

بیع ( فقه )

اخص

بیع مرتع
به لحاظ حیازت:
بیع مشترکات بعد حیازت، بیع مشترکات قبل حیازت

وابسته

مشترکات، مملوکیت عوضان

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 174
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 247
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 90، 96
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 345
  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 11
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 167