پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع مسوخات

وابسته

مَیْمون

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 19
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 81