پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع حیوان ( فقه )

اخص

بیع پرنده به پرنده، بیع پرنده حرام گوشت، بیع پرنده در هوا
به لحاظ شکاری:
بیع پرنده شکاری، بیع پرنده غیر شکاری
به لحاظ نوع:
بیع خفاش، بیع طاووس، بیع کبوتر، بیع کرکس، بیع کلاغ، بیع مرغ

وابسته

پرنده

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 148
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 268
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 39
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 356
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 280