پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع درنده، بیع مسوخات

وابسته

گرگ

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 168
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 19
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34، 39