پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تجارت با کفار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تجارت با اجانب، رابطه تجاری با کافر، مراودات تجاری با اجانب

اعم

تجارت ( خاص )، معامله با کفار

وابسته

دفاع ( فقه )، روابط غیر تجاری با کفار، کافر ( فقه )

== منابع ==NewsDetail.aspx?itemid=3481

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 487
  • ولایت فقیه : صفحه 34