پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تحکیم در جهاد

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 115