پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تخلّی

وابسته

تخلّی در مستراح سرزمین اسلام

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 180