پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:مصدق (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • اسلام و هنر : صفحه 1