پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف در قربانی

وابسته

تصرف در قربانی واجب، قربانی مستحب

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 375
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 599
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 315