پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، تضمین ( فقه )

وابسته

تضمین اجیر، ضمان مستاجر، مستاجر

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 356