پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تغلیظ قسم

وابسته

تحلیف کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 205
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 336
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 232
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه (141-142)
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 444